bredere aspecten van muziekles

Wie muziek maakt, traint tegelijk fysieke handigheid, analytisch denken en expressieve (empathische, communicatieve…) vaardigheden. In onze lessen komen al deze dimensies aan bod. We zijn overtuigd dat de mentale betrokkenheid en creativiteit die de leerling hierbij ontwikkelt, een grote meerwaarde heeft (trouwens zeker in vergelijking met een louter imiterend leren, zoals vanuit youtube-tutorials). We geloven dat een opgebouwde zelfstandigheid in bewust en creatief musiceren veel bijdraagt aan musiceerplezier, ook op de lange termijn!

Het samenspelen, met de docent in de lessen en/of met anderen, voegt nog een hele dimensie toe aan het muziek maken: het luisteren naar elkaar, alert zijn, reageren met speelsheid en flexibiliteit. Na de eerste uitdaging de partijen mooi samen te laten vallen, ga je dieper: dan gaat het erom elkaar wederzijds te inspireren en “wakker” samen de muziek vorm te geven op het moment zelf, in een uitwisseling.

Mensen zijn vaak verrast te ontdekken hoeveel raakpunten muziek heeft met andere gebieden van kennis en ervaring: wiskundige en natuurkundige aspecten van klank en muziek; bewegings- en cognitiewetenschappen; de vernuftige werking van het pianomechaniek; de historische dimensies van het instrument en vooral ook van de muziek die er op gespeeld wordt.