op welke manier?

Er is oog voor de individuele leerling en zijn/haar leerstijl, motivatie en persoonlijkheid. Zo wordt er pianoles op maat gegeven. Voor beginners maken we een keuze uit een aantal verschillende pianomethoden (lesboeken voor beginners), om een boek te gebruiken dat goed aansluit bij de aanleg en de muzikale voorkeur van de leerling. Zo kan de nieuwe pianist(e) op zijn/haar eigen tempo en met zelfvertrouwen – en ook met gepaste uitdagingen! – zijn/haar pianistische vaardigheden opbouwen. Daarnaast maken we op creatieve en flexible wijze gebruik van een brede verzameling ondersteunende oefeningen en een gevarieerd repertoire aan speelstukken. De mogelijk te gebruiken muziek is eigenlijk onbegrensd: de leerlingen worden ook aangemoedigd zelf ideeën in te brengen wat betreft te spelen stukken. Sommige leerlingen gaan een stap verder en laten eigen composities horen in de les!

Vaak zijn er zelfs bij beginnende leerlingen mogelijkheden een favoriet liedje, klassiek stuk of popnummer te spelen in een aangepaste versie. Bij gevorderde leerlingen wordt de eigen muziekvoorkeur nog belangrijker. Maar behalve dat de leerlingen worden geholpen hun lievelingsrepertoire in de vingers te krijgen, worden ze ook gestimuleerd om daarnaast nieuwe muzikale gebieden te ontdekken.

Geen muzikale uitvoering is hetzelfde: als twee muzikanten hetzelfde stuk spelen, zal het steeds anders klinken. Professionele musici die samenspelen wisselen voortdurend ideeën uit (die communicatie verloopt trouwens bijna altijd zowel in woorden als in klank). Ook in de les zijn leerling en docent voortdurend in dialoog. Je wordt aangemoedigd om een eigen visie op het muziekstuk te vormen en geholpen deze visie te realiseren. De actieve rol van de leerling in het vormgeven van de muzikale interpretatie en het eigen leerproces is kortom van groot belang.